Voor wie is de AA?

Evenals elke andere ziekte, kan het alcoholisme toeslaan bij iedereen.

AA-leden komen uit alle lagen van de bevolking, zijn van alle rassen, nationaliteiten, geloofsovertuigingen, zijn agnosten of atheïsten. Het zijn mensen met verschillende seksuele voorkeuren, mannen en vrouwen, jong en oud, arm en rijk of gewoon het gemiddelde daarvan. Alle mogelijke beroepen zijn vertegenwoordigd, van advocaten tot huisvrouwen, leerkrachten, vrachtwagenchauffeurs, bedienden of geestelijken.

AA houdt overigens geen ledenlijsten bij. Individuele groepen geven op gezette tijden wel een schatting van hun ledental door. Daarop is het wereldwijde aantal van ruim 2.000.000 leden gebaseerd.

AA HULPLIJN
– DAG EN NACHT BEREIKBAAR –
085 – 104 53 90


God, geef mij Kalmte om te aanvaarden,
wat ik niet kan veranderen.

Moed om te veranderen,
wat ik kan veranderen.

Wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.