Hoe helpt de AA?

AA staat voor Anonieme Alchoholisten, Daar Anonimiteit de geestelijke grondslag is van AA, verschijnen zij nooit kenbaar met naam en toenaam op radio, tv of in kranten en tijdschriften.

Nieuwelingen worden door het voorbeeld en de vriendschap van al herstellende AA-leden aangemoedigd het eerste glas te laten staan, dag na dag. Er wordt niet gepraat over 'nooit meer drinken' of over 'de dag van morgen'. Nee, de alcoholist(e) richt zich op het niet-drinken vandaag!

De nieuweling zorgt in elk geval voor lichamelijk herstel door zich te onthouden van drank. Er is echter meer. Wil hij of zij nuchter worden en blijven dan moet er worden gewerkt aan een gezonde geest en gezonde emoties. De nieuwkomer zet zijn of haar verwarde gedachten en frustraties op een rijtje.

Dat alles gebeurt via het AA-programma, de Twaalf Stappen tot herstel. Deze stappen bestaan uit ervaringen en suggesties, die uiteindelijk kunnen leiden tot een nieuw en gelukkig leven. Contact met andere AA'ers en leren van het herstelprogramma vragen uiteraard het geregeld bijwonen van AA-groepsbijeenkomsten.

AA HULPLIJN
– DAG EN NACHT BEREIKBAAR –
085 – 104 53 90


God, geef mij Kalmte om te aanvaarden,
wat ik niet kan veranderen.

Moed om te veranderen,
wat ik kan veranderen.

Wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.